logo
vise printre stele
img1
img2
img3

REGULAMENTUL Festivalului „VISE PRINTRE STELE” 2014

             ediţia a VII-a, Cernăuţi  _______________________

    Festivalul  „VISE PRINTRE STELE” este un concurs de interpretare si creaţie. Concursul îşi propune să încurajeze creaţia de cântece pentru copii şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreţi de muzică uşoară şi instrumentală  din Ucraina şi de peste hotare.

   Festivalul  are ca obiectiv principal încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicale, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea exprimării artistice, iar creatorilor amatori si profesionişti - posibilitatea lansării unor noi şlagăre pentru copii și tineri.

     Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, se mizează pe legarea de prietenii trainice între copiii-participanţi.

                    I.   ORGANIZATORI :

 -   Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovareа Culturii  Tradiţionale  Româneşti Cernăuţi;

 -   Primăria oraşului Cernăuţi;

                     II.    SCOPUL CONCURSULUI:

 -   Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de diversitatea culturală şi naţională, față de valorile morale şi estetice.

 -   Dezvoltarea şi emanciparea comunicării interumane prin interpretarea şi receptarea muzicii universale  de toate genurile.

 -  Afirmarea şi lansarea tinerilor interpreţi , stimularea valorilor interpretative în vederea plasării lor în elita muzicală  internaţională.

                     III.   SECTIUNI DE CONCURS:

 -   INTERPRETARE VOCAL :

 •  CANTO ACADEMIC (clasic)
  Participanţii vor prezenta două piese din repertoriu universal, durata maximă admisă – până la 5 minute/piesa (acompaniament: se admit negative adecvate genului sau acompaniament live - pian).

  Numai la această secțiune participă concurenți cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 ani, care vor fi întruniți în două categorii de vârstă: 1) 14 – 16 ani ; 2) 17 – 21 ani;
 • MUZICĂ UȘOARĂ
  Participanţii vor prezenta o piesă din propriul repertoriu sau din repertoriul universal sau creaţie proprie în limbile romanice, durata maximă admisă – 3,5 minute/cântec .

 -   CREATIE

 -   Participă la creaţie numai piesele intrate în concursul de interpretare în urma preselecţiei și care sunt în prima audiţie (ne ţinând cont de categoria de vârstă).

 -   Proprietarii melodiei (compozitor sau părinte) vor trimite o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

 -   Melodia și textul să fie adecvate vârstei concurentului.

 -   Concurențiivor  fi premiați  cu premiile I, II, III,  iar compozitorul și textierul vor primi diplome.

     Concurenţii admişi, care sunt proprietarii cântecului vor încheia prin intermediul însoţitorului un contract, prin care renunţă la orice pretenţii materiale privind difuzarea audio-video în timpul și după desfăşurarea festivalului.

     Concurenţii care nu au acordul scris al autorilor cântecului vor prezenta/expedia un act notarial prin care se obligă să suporte eventualele pretenţii materiale solicitate de aceştia.

 -   MUZICA CLASICA (instrument)

     Participanţii vor prezenta două piese din repertoriul universal (juriu va selecta doar o piesă pentru interpretare în cadrul concursului).

     Se prezintă neaparat  partiturile pieselor propuse pentru evoluare.

                     IV.   CONDITII DE PARTICIPARE

       La festival participă copii, juniori şi tineri de la 6 până la 21de ani, (de orice etnie, copii cu dezabilităţi) care vor fi întruniți în patru categorii de vârstă:

 • 1) 6 – 9 ani; 
 • 2) 10 – 13 ani;
 • 3)  14 – 16 ani;
 • 4) 17 – 21 ani; 

     Pentru secţiunea muzică clasică, categoriile vor fi create  în concordanţă cu anii de studiu.

     Pentru preselecţie concurenţii trebuie să trimită pe e-mail sau pe CD

 • Două piese în limbile romanice - pozitiv, cu caracter  diferit,  piesele să reprezinte  propunerea de concurs în situaţia întrării în etapa finală.  
 • Fișa de înscriere completată;
 • Copia certificatului de naştere sau a Cărţii de Identitate
 • O  fotografie artistică color format  jpeg. (prim-plan)
 • Taxa de participare în concurs pentru concurenţi  este de  50 Euro.
 • Perioada de înscriere:     15 ianuarie – 25 iulie  2014.

     Acest dosar trebuie prezentat/expediat la  Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi  Promovareа Culturii  Tradiţionale  Româneşti Cernăuţi,  pe  adresa   58002,  Cernăuţi,  str. 28 iunie nr. 7, sau pe adresele mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,

     Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe site-ul www.artbuc.cv.ua  și www.viseprintrestele.artbuc.cv.ua până în data de 1 august  2014.

Precizare  Concurenţii din străinătate se pot  înscrie, pentru început, trimiţând documentele necesare, poza  si piesele în pozitiv, urmând ca în ziua etapei finale sa achite taxa de participare  şi să  prezinte suportul muzical (numai CD)  cu melodia selectată pentru  interpretare în concurs,  fără vocea concurentului (o piesă selectată de juriu din propunerea de concurs).

     Ordinea de intrare în concurs este stabilită  de organizator şi nu poate fi supusă contestării.

     Materialele prezentate  pentru  preselecţie nu se returnează.

     Cerinţele faţă de cântec la secțiunea ”Muzică ușoară”:

a). Să fie adecvat vârstei şi temperamentului concurentului, iar textul să exprime preocupările şi aspiraţiile interpretului ;

b). Melodia şi orchestraţia să fie moderne.

c). Nu se admit prelucrări din repertoriul muzicii culte (simfonice, operă, jaz, etc.);

                     V.   CRITERII DE JURIZARE

a). Evoluţia scenică, corespunderea  pieselor  particularităţilor de vârstă şi temperamentale  (melodie şi text) piesele să exprime preocupările şi aspiraţiile interpreţilor, elemente originale.

b). Calităţi vocale si interpretative: intonaţie, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală;

c). Stil interpretativ, expresivitate a melodiei şi conţinutului textului, costumaţie,   ţinuta adecvată

     Notarea pieselor se va face cu note de la 5 la 10, de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs.

     Daca un concurent va cânta melodia unui compozitor aflat în juriu, sau o melodie din repertoriul unui interpret aflat în juriu,  acei membri ai juriului nu vor nota evoluarea concurentului respectiv.

     Daca un concurent este elevul unuia dintre profesorii din juriu, acel jurat nu va avea voie sa noteze concurentul respectiv.

     Deciziile juriului de preselecţie şi concurs  sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

     Numărul de concurenţi, pentru  etapa  finală, va fi stabilit de organizatori în funcţie de valoarea concurenților.

                     VI.   OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR

 • Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
 • Să semneze contracte pentru difuzare şi de cesionare a drepturilor de difuzare, stabilite de organizatori;
 • Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi. 
 • Orice abatere de la obligaţiile enumerate, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

     Locurile la cazare sunt rezervate doar pentru concurenţi.  În cazul în care sunt mai multe persoane, în afară de instructor, care doresc să însoţească participanţii vă rugăm să menţionaţi în fişa de înscriere numărul de însoţitori. Contra cost, organizatorii  pot  oferi  însoţitorilor cazare și masă la preturi promoţionale.  Tarife cazare şi masă însoţitori/zi: 35 Euro/zi ( 100 Euro pentru sejur: cazarea, masa - pensiune completă).

     Fiecare concurent prezent în concurs va primi o mapă cu: DVD-ul cu evoluarea în Festival,  programul Festivalului, ecuson, materiale publicitare...

                      VII.   OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR

  -   Sa afişeze pe site-ul Festivalului www.viseprintrestele.artbuc.cv.ua și www.artbuc.cv.ua, pana la data de 1 august 2014, numele concurenţilor admişi în finală;

  -   Să asigure sala de repetiţii și spectacol;

  -   Să asigure spaţiul necesar pentru pregătire înaintea intrării în scenă a concurenţilor;

      Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea în privinţa drepturilor de autor ale pieselor prezentate în concurs;

                      VIII.   ACORDAREA  PREMIILOR (cu sprijinul sponsorilor)

     Marele premiu „STEAUA DE VIS”

     Trofeul Internaţional « STEAUA DE VIS»  se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de vârstă, care prin evoluţia sa a reuşit sa se evidenţieze în mod cu totul deosebit .

     Premiul I ; Premiul II ; Premiul III ; 2 mențiuni -  pentru fiecare categorie de vârstă

     Premiul  de popularitate.

     Premii speciale .

     Se pot acorda și premii speciale în funcţie de opţiunile presei , posturilor de televiziune și radio – parteneri media  sau organizaţiilor de profil, susţinute de sponsori.